De afgelopen jaren heeft corona een enorme impact gehad. Ook 2022 is een jaar
waarin besluiten zijn genomen en gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de
nodige impact hebben, zowel zakelijk als privé.

Ons belangrijkste ‘kapitaal’ zijn onze mensen. Zij hebben net als iedereen te maken
met sterk stijgende prijzen. We zijn trots op ons team en willen ze graag behouden.
Daarom willen we ons personeel tegemoetkomen.

Onze eigen leveranciers verhogen de
tarieven met gemiddeld 14%. Al deze verhogingen hebben direct impact op onze
bedrijfskosten. We zijn daarom genoodzaakt om ook onze tarieven aan te passen zodat
we de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kunnen waarborgen.

De kostenstijging vangen we deels zelf op door steeds efficiënter te werken. Maar toch
ontkomen we er niet aan onze tarieven met gemiddeld 8% procent te verhogen.